Tag Archives: תכנית חסכון לכל ילד

מדריך להורה, תוכנית חיסכון לכל ילד

תכנית חסכון לכל ילד

כשזוג מביא ילד לעולם, הוא מבטיח לו כמה הבטחות, חלקן בינם לבין עצמם, חלקן הם חולקים עם העולם. אחת ההבטחות היא, לדאוג לילד שלא יהיה לו חסר שום דבר בחייו, לא בילדותו ולא לאחר מכן. כל אחד מגדיר בעצמו מה בדיוק הוא רוצה לתת לילד, כל אחד עושה זאת על פי יכולותיו הכלכליות בסופו של דבר, אך המטרה היא להבטיח שהילד תמיד יקבל את מה שהוא צריך ולא יחסר לו דבר.

אחת הדרכים להבטיח זאת, היא באמצעות תוכנית חסכון לילד. הורים רבים מתחילים לחסוך כסף לילדים שלהם, עוד לפני שאלה נולדים, יש
הורים שברגע שנולד להם ילד, פותחים עבורו תוכנית חיסכון, אליו הם מכניסים סכום כסף מסוים מדי חודש עד גיל מסוים, והילד יכול ליהנות מהתשואה של התוכנית בעתיד.

ניתן למצוא תוכנית חיסכון לכל ילד שכל אחת מהן בנויה בצורה שונה. הבנקים מאפשרים לפתוח תוכניות כאלה עם ריביות שונות, החל מריבית חודשית קבועה לאורך שנים, ריבית משתנה בהתאם למדד או לריבית של בנק ישראל, וכן תוכניות חיסכון נוספות. כמו כן ניתן למצוא תוכניות חיסכון שמוגדרות בזמן, כאלה שמוגדרות לשנים בודדות וכאלה שהילד יוכל לפתוח אותן רק כשיגיע לגיל 18 או 21. מבחינת ההורה, עדיף להשתמש בתוכנית חיסכון שהוא יוכל לשלוט בה, הן בקביעת הסכום אותו מפקידים בחשבון מדי חודש והן במשך הזמן שהתוכנית תהיה פעילה. כך אם מתישהו, חס וחלילה, ההורים יזדקקו לכסף מיידי, הם יוכלו לפתוח את התוכנית או לפתוח להשתמש בחלק מהכסף שהצטבר בה.

מדוע נכון לפתוח תוכנית חיסכון לכל ילד

יש לכך שלוש סיבות עיקריות, הראשונה, אנחנו בתור הורים לא יודעים מה יהיה מצבנו בעתיד ומה נוכל להשאיר לילדים שלנו. תוכנית חיסכון לכל ילד מבטיחה סוג של ביטחון כלכלי לילד שלנו. כך גם אם מצבנו יהיה קשה, הוא לפחות יצא עם משהו ביד.

הסיבה השנייה היא, תנאי השוק משתנים, הכלכלות משתנות, ב-18 או 21 שנה, הרבה דברים יכולים לקרות, הן בשוק העבודה, הן בשוק הדיור, הן באופן כללי באופי הכלכלות. תוכנית חיסכון לכל ילד מבטיחה, שגם אם המצב יהיה לא פשוט, לפחות הילד יצא לדרך עצמאית עם כסף ביד. ייתכן מאוד שזה לא יספיק לו, אך לפחות הוא יקבל בסיס מסוים.

הסיבה השלישית היא אחריות של הורה. תוכניות חיסכון מבטאות אלמנט של אחריות. במקום לבזבז הכל, כאן ועכשיו, במקום לתת לילד את כל מה שהוא צריך כעת, אנחנו דואגים לעתיד שלו. הדאגה לעתיד היא לא חשובה לא פחות ואולי יותר מדאגה להווה. לכן חשוב שנשתמש ביכולת שלנו לחסוך כסף, כך שהילד שלנו ייהנה מכך, בטווח זמן מסוים, גם אם מדובר על העתיד הרחוק.